ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
410
370
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
450
405
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
450
สินค้าหมด
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A OEM
19V / 3.42A / 5.5 x 2.5mm
570
540
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
410
370
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
390
350
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
570
540
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
890
820
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A 'Genuine'
Adapter NB LENOVO 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
1,320
สินค้าหมด
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A ThreeBoy Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
320
280
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
360
320
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
490
445
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
240
195
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
360
320
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.42A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.42A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
360
320
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A Power Max Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
490
445
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A OEM
20V / 3.25A / 5.5 x 2.5mm
570
540
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
1,090
1,020
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
950
900
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
270
235
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A SkyHorse Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
410
370
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A PowerMax Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
490
สินค้าหมด
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
1,090
1,020
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 8.5A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 8.5A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 8.5A / 5.5 x 2.5mm
1,320
1,240