ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A ThreeBoy Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
320
1Y
300
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
380
1Y
350
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A SkyHorse Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
360
1Y
340
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A SkyHorse Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
500
1Y
450
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A PartNB Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
540
1Y
490
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PartNB Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
540
1Y
490
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A Power Max Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
590
1Y
540
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PowerMax Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
490
1Y
460
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A OEM Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A OEM
Adapter NB Lenovo 20.0V - 3.25A / 7.9 x5.5mm
490
1Y
460
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A OEM Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A OEM
For:NB Lenovo
690
1Y
640
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.0mm
990
1Y
930