ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Battery NB LENOVO
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Battery NB LENOVO B4000 Hi-Power Battery NB LENOVO B4000 Hi-Power
For : Notebook Lenovo B4000 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO B450 Hi-Power Battery NB LENOVO B450 Hi-Power
For : Lenovo B450 / B450L
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO B450 TheBull Battery NB LENOVO B450 TheBull
For : Notebook Lenovo B450 & Compatible Model
1,050
1Y
1,000
Battery NB LENOVO B460 Hi-Power Battery NB LENOVO B460 Hi-Power
For : Lenovo Ideapad B460 / G450 / G360
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO T440P Hi-Power Battery NB LENOVO T440P Hi-Power ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
For : Notebook Lenovo T440P?& Compatible Model
1,600
1Y
1,550
Battery NB LENOVO G360 Hi-Power Battery NB LENOVO G360 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G360 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO G405S Series Hi-Power Battery NB LENOVO G405S Series Hi-Power
For : Notebook Lenovo G405S & Compatible Model
1,400
1Y
1,350
Battery NB LENOVO G40-70 Hi-Power Battery NB LENOVO G40-70 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G40-70 & Compatible Model
1,400
1Y
1,350
Battery NB LENOVO G4080 Hi-Power Battery NB LENOVO G4080 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G4080 & Compatible Model
1,400
1Y
1,350
Battery NB LENOVO G450 Hi-Power Battery NB LENOVO G450 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO G450 ThreeBoy Battery NB LENOVO G450 ThreeBoy
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model
1,050
1Y
1,000
Battery NB LENOVO G460 Hi-Power Battery NB LENOVO G460 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G460 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO G460 TheBull Battery NB LENOVO G460 TheBull By Order
For : Notebook Lenovo G460 & Compatible Model
1,050
1Y
1,050
Battery NB LENOVO G470 Hi-Power Battery NB LENOVO G470 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G470 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO G470 TheBull Battery NB LENOVO G470 TheBull By Order
For : Notebook Lenovo G470 & Compatible Model
1,050
1Y
1,050
Battery NB LENOVO G480 Hi-Power Battery NB LENOVO G480 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G480 & Compatible Model
1,800
1Y
1,720
Battery NB LENOVO G480 TheBull Battery NB LENOVO G480 TheBull
For : Notebook Lenovo G480 & Compatible Model
1,050
1Y
1,000
Battery NB LENOVO G480 ThreeBoy Battery NB LENOVO G480 ThreeBoy
For : Notebook Lenovo G480 & Compatible Model
1,050
1Y
1,010
Battery NB LENOVO G500s Hi-Power Battery NB LENOVO G500s Hi-Power
For NB Lenovo G500s & Compatible Model
1,400
1Y
1,350
Battery NB LENOVO G50-70 Hi-Power Battery NB LENOVO G50-70 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G50-70 & Compatible Model
1,400
1Y
1,350
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S Hi-Power Battery NB LENOVO IdeaPad G410S Hi-Power
For : Notebook Lenovo IdeaPad G410S & Compatible Model
1,400
1Y
1,350
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S TheBull Battery NB LENOVO IdeaPad G410S TheBull
For : Notebook Lenovo IdeaPad G410S & Compatible Model
1,050
1Y
1,000
Battery NB LENOVO IdeaPad G50-70 TheBull Battery NB LENOVO IdeaPad G50-70 TheBull By Order
For : Notebook Lenovo IdeaPad G50-70 & Compatible Model
1,050
1Y
1,050
Battery NB LENOVO IdeaPad S400 Hi-Power Battery NB LENOVO IdeaPad S400 Hi-Power
For : Lenovo IdeaPad S400 / S300 / S310 / S405 / S415
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO Ideapad Y560 Hi-Power Battery NB LENOVO Ideapad Y560 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Ideapad Y560 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO IdeaPad Z5070 Hi-Power Battery NB LENOVO IdeaPad Z5070 Hi-Power
For : Notebook Lenovo IdeaPad Z5070 & Compatible Model
1,400
1Y
1,350
Battery NB LENOVO Ideapad Z580 Hi-Power Battery NB LENOVO Ideapad Z580 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Ideapad Z580 & Compatible Model
1,750
1Y
1,660
Battery NB LENOVO L410 Hi-Power Battery NB LENOVO L410 Hi-Power
For : Notebook Lenovo L410 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO L412 Hi-Power Battery NB LENOVO L412 Hi-Power
For : Notebook Lenovo L412 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO L510 Hi-Power Battery NB LENOVO L510 Hi-Power
For : Notebook Lenovo L510 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO R61 Hi-Power Battery NB LENOVO R61 Hi-Power
For : Lenovo R61 / Thinkpad T62 / T61
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO R61 TheBull Battery NB LENOVO R61 TheBull
For : Notebook Lenovo R61 & Compatible Model
1,050
1Y
1,000
Battery NB LENOVO S410P Hi-Power Battery NB LENOVO S410P Hi-Power
For : Notebook Lenovo S410 & Compatible Model
1,400
1Y
1,350
Battery NB LENOVO SL410 TheBull Battery NB LENOVO SL410 TheBull
For : Notebook Lenovo SL410 & Compatible Model
1,050
1Y
1,000
Battery NB LENOVO T410 TheBull Battery NB LENOVO T410 TheBull
For : Notebook Lenovo T410 & Compatible Model
1,050
1Y
1,000
Battery NB LENOVO T510 Hi-Power Battery NB LENOVO T510 Hi-Power
For : Notebook Lenovo T510 & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO ThinkPad X201 Hi-Power Battery NB LENOVO ThinkPad X201 Hi-Power
For : Lenovo ThinkPad X201 / X200
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO ThinkPad X240 Hi-Power Battery NB LENOVO ThinkPad X240 Hi-Power
For : Lenovo ThinkPad X240 / T440s / T450
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO Y410P Hi-Power Battery NB LENOVO Y410P Hi-Power
For : Notebook Lenovo Y410P & Compatible Model
1,200
1Y
1,150
Battery NB LENOVO Y450  Hi-Power Battery NB LENOVO Y450 Hi-Power
For : NB Lenovo Y450 / Y550
1,200
1Y
1,150