ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 14V 3A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 14V 3A PowerMax
Adapter NB Samsung 14V - 3A / 5.5 x 3.0mm
490
1Y
สินค้าหมด
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
720
1Y
680
Adapter & Battery SAMSUNG Adapter & Battery SAMSUNG
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
320
1Y
300
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A ThreeBoy Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
320
1Y
300
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A ThreeBoy Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A ThreeBoy
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
380
1Y
350
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A SkyHorse Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
360
1Y
340
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A SkyHorse Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
360
1Y
340
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A PartNB Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
500
1Y
450
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A SkyHorse Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A SkyHorse
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
500
1Y
450
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A PartNB Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A PartNB
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
540
1Y
490
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
590
1Y
540
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
490
1Y
460
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A PowerMax Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A PowerMax
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
490
1Y
460
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A OEM
Adapter NB Samsung 19V - 3.16 / 5.5 x 3.0mm
650
1Y
600
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A OEM
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
650
1Y
600
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A 'Genuine' Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A 'Genuine' By Order
Adapter NB Samsung 19V - 2.1A / 5.5 x 3.0mm
990
1Y
990
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Samsung 19V - 3.16A / 5.5 x 3.0mm
890
1Y
850
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A 'Genuine' Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A 'Genuine'
Adapter NB Samsung 19V - 4.74A / 5.5 x 3.0mm
990
1Y
940