ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
mATX Case GVIEW Chi-la C4-10 (Black) mATX Case GVIEW Chi-la C4-10 (Black)
700W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
1,060
2Yประกัน 2 ปี
1,020
mATX Case GVIEW Chi-la C4-11 (Black) mATX Case GVIEW Chi-la C4-11 (Black)
700W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
1,060
2Yประกัน 2 ปี
1,020
mATX Case GVIEW C3-33 (Black) mATX Case GVIEW C3-33 (Black)
500W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
1,390
2Yประกัน 2 ปี
1,340
mATX Case GVIEW C3-32 (Black) mATX Case GVIEW C3-32 (Black)
500W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
1,450
2Yประกัน 2 ปี
1,380
mATX Case GVIEW G3-11 (Black-Red) mATX Case GVIEW G3-11 (Black-Red)
700W / 2xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,890
2Yประกัน 2 ปี
1,860
mATX Case (NP) GVIEW i2-30 RGB (Black) mATX Case (NP) GVIEW i2-30 RGB (Black) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
No Power / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
800
2Yประกัน 2 ปี
720
mATX Case (NP) GVIEW Game I4-10 (Black) mATX Case (NP) GVIEW Game I4-10 (Black)
No Power / 2xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
1,350
2Yประกัน 2 ปี
1,300
ATX Case (NP) GVIEW I3-40 Red Led (Black) ATX Case (NP) GVIEW I3-40 Red Led (Black)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,230
2Yประกัน 2 ปี
1,190
ATX Case (NP) GVIEW I3-50 RGB (Black) ATX Case (NP) GVIEW I3-50 RGB (Black)
No Power / 2xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
2Yประกัน 2 ปี
1,280
ATX Case (NP) GVIEW I3-60 RGB (Black) ATX Case (NP) GVIEW I3-60 RGB (Black)
No Power / 1xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
2Yประกัน 2 ปี
1,280
ATX Case (NP) GVIEW I4-42 Blue Led (Black) ATX Case (NP) GVIEW I4-42 Blue Led (Black)
No Power / 4xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
2Yประกัน 2 ปี
1,280
ATX Case (NP) GVIEW I5-40 White Led (Black) ATX Case (NP) GVIEW I5-40 White Led (Black)
No Power / 4xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,620
2Yประกัน 2 ปี
1,570
ATX Case (NP) GVIEW I5-40 RGB (Black) ATX Case (NP) GVIEW I5-40 RGB (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,690
2Yประกัน 2 ปี
1,640
ATX Case GVIEW Game (Black) ATX Case GVIEW Game (Black)
600W / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,600
2Yประกัน 2 ปี
1,570
ATX Case GVIEW Game (Black-Red) ATX Case GVIEW Game (Black-Red)
600W / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,600
2Yประกัน 2 ปี
1,570