ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
mATX Case ITSONAS Proton (Black/Orange) mATX Case ITSONAS Proton (Black/Orange)
550W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
980
940
mATX Case ITSONAS Proton (Black/Blue) mATX Case ITSONAS Proton (Black/Blue)
550W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
980
สินค้าหมด
mATX Case ITSONAS Dakeaxe (Black/Blue) mATX Case ITSONAS Dakeaxe (Black/Blue)
550W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
990
สินค้าหมด
mATX Case ITSONAS Dakeaxe (Black/Orange) mATX Case ITSONAS Dakeaxe (Black/Orange)
550W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
990
สินค้าหมด
mATX Case ITSONAS Dakeaxe (Black) mATX Case ITSONAS Dakeaxe (Black)
550W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
1,010
970
mATX Case ITSONAS Blackburn (Black/Red) mATX Case ITSONAS Blackburn (Black/Red)
550W / 1xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
1,010
970
ATX Case (NP) ITSONAS Spin (Black/White) ATX Case (NP) ITSONAS Spin (Black/White)
500 w. * 1 Fan 15 cm. * 410 x 180 x 410 * 4DVD * SECC หนาพิเศษ
590
สินค้าหมด
ATX Case (NP) ITSONAS Ares (Black/Green) ATX Case (NP) ITSONAS Ares (Black/Green)
550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
880
850
ATX Case (NP) ITSONAS Crystal Acrylic Sword RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Crystal Acrylic Sword RGB (Black)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,020
990
ATX Case (NP) ITSONAS Ocean RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Ocean RGB (Black)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,020
990
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Sparkle (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Sparkle (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,070
1,040
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Rainbow (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Rainbow (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,070
1,040
ATX Case (NP) ITSONAS Evolution (Black/Blue) ATX Case (NP) ITSONAS Evolution (Black/Blue)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,070
1,040
ATX Case (NP) ITSONAS Evolution (Black/Red) ATX Case (NP) ITSONAS Evolution (Black/Red)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,070
1,040
ATX Case (NP) ITSONAS Booster Tempered Glass RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Booster Tempered Glass RGB (Black)
No Power / 4xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,100
1,070
ATX Case (NP) ITSONAS Diamond Bright (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Diamond Bright (Black)
No Power / 6xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,150
1,110
ATX Case (NP) ITSONAS Diamond Breeze (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Diamond Breeze (Black)
No Power / 6xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,150
1,110
ATX Case (NP) ITSONAS Skyline Tempered Glass RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Skyline Tempered Glass RGB (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,180
1,140
ATX Case (NP) ITSONAS Tower Tempered Glass RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Tower Tempered Glass RGB (Black)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,190
1,150
ATX Case (NP) ITSONAS Tower Tempered Glass RGB (White) ATX Case (NP) ITSONAS Tower Tempered Glass RGB (White)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,190
1,150
ATX Case (NP) ITSONAS Array Tempered Glass RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Array Tempered Glass RGB (Black)
No Power / 3xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,210
1,170
ATX Case (NP) ITSONAS Meteor Tempered Glass RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Meteor Tempered Glass RGB (Black)
No Power / 4xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,210
1,170
ATX Case (NP) ITSONAS Legacy (Black-Blue) ATX Case (NP) ITSONAS Legacy (Black-Blue)
No Power / 4xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,210
1,170
ATX Case (NP) ITSONAS Legacy (Black-Red) ATX Case (NP) ITSONAS Legacy (Black-Red)
No Power / 4xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,210
1,170
ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Light RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Light RGB (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,250
1,210
ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Shine RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Shine RGB (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,250
1,210
ATX Case (NP) ITSONAS Cycling Tempered Glass RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Cycling Tempered Glass RGB (Black)
No Power / 4xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,250
1,220
ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (Black)
No Power / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,300
ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (White) ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (White)
No Power / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,300
ATX Case (NP) ITSONAS Iron-x RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Iron-x RGB (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,300
ATX Case (NP) ITSONAS Titan (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Titan (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,340
ATX Case (NP) ITSONAS Buster (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Buster (Black)
No Power / 3xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,340
ATX Case (NP) ITSONAS Buster (White) ATX Case (NP) ITSONAS Buster (White)
No Power / 3xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,340
ATX Case (NP) ITSONAS Master RGB (Black) ATX Case (NP) ITSONAS Master RGB (Black)
No Power / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,340
ATX Case ITSONAS Ares (Black-Blue) ATX Case ITSONAS Ares (Black-Blue) Free Mouse มูลค่า 150 บาท
550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
880
840
ATX Case ITSONAS Ares (Black-Red) ATX Case ITSONAS Ares (Black-Red) Free Mouse มูลค่า 150 บาท
550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
880
840
ATX Case ITSONAS Iris (Black-Red) ATX Case ITSONAS Iris (Black-Red)
550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
900
สินค้าหมด
ATX Case ITSONAS Falcon (Black-Blue) ATX Case ITSONAS Falcon (Black-Blue) Free Mouse มูลค่า 150 บาท
550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
910
870
ATX Case ITSONAS Falcon (Black-Red) ATX Case ITSONAS Falcon (Black-Red) Free Mouse มูลค่า 150 บาท
550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
910
870
ATX Case ITSONAS Falcon (Black) ATX Case ITSONAS Falcon (Black) Free Mouse มูลค่า 150 บาท
550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
910
870