ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
mATX Case (NP) Tsunami Crystal (White-Blue) mATX Case (NP) Tsunami Crystal (White-Blue)
No Power / 2xFan / 2xUSB / Micro ATX / Mini ITX
985
955
ATX Case (NP) Tsunami City Hunter London (Black/Red) ATX Case (NP) Tsunami City Hunter London (Black/Red)
Dimension : 452mm (L) x 200mm (W) x 485mm (H)
590
สินค้าหมด
ATX Case (NP) Tsunami Arthur (Black) ATX Case (NP) Tsunami Arthur (Black)
580W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
900
860
ATX Case (NP) Tsunami X-Storm (Black-Blue) ATX Case (NP) Tsunami X-Storm (Black-Blue)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
985
สินค้าหมด
ATX Case (NP) Tsunami X-Storm (Black-Red) ATX Case (NP) Tsunami X-Storm (Black-Red)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
985
สินค้าหมด
ATX Case (NP) Tsunami X-Storm (White-Blue) ATX Case (NP) Tsunami X-Storm (White-Blue)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
985
สินค้าหมด
ATX Case (NP) Tsunami X-Storm (White-Red) ATX Case (NP) Tsunami X-Storm (White-Red)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
985
สินค้าหมด
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G7 (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G7 (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,025
995
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G7 (White) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G7 (White)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,025
995
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G8 (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G8 (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,045
1,015
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G8 (White) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G8 (White)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,045
1,015
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Phantom (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Phantom (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,110
1,060
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Dual Ring Plus (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Dual Ring Plus (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,110
1,060
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Dual Ring Plus (White) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Dual Ring Plus (White)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,110
สินค้าหมด
ATX Case (NP) Tsunami E-Sport D-8 Ablaze (Black) ATX Case (NP) Tsunami E-Sport D-8 Ablaze (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,250
1,180
ATX Case (NP) Tsunami E-Sport D-9 Ablaze (Black) ATX Case (NP) Tsunami E-Sport D-9 Ablaze (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited Junior Ablaze (Black) ATX Case (NP) Tsunami Unlimited Junior Ablaze (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Dual Ring Plus (White) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Dual Ring Plus (White)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Dual Ring Plus (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Dual Ring Plus (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Phantom (White) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Phantom (White)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Phantom (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Phantom (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G12 Dual Ring Plus (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G12 Dual Ring Plus (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G12 Phantom (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G12 Phantom (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G12 Ablaze (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G12 Ablaze (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G13 Void (Black) ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G13 Void (Black)
No Power / 4xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,350
1,280
ATX Case (NP) Tsunami Rutile (Black/Red) ATX Case (NP) Tsunami Rutile (Black/Red)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
1,240
ATX Case (NP) Tsunami Rutile (Black/Blue) ATX Case (NP) Tsunami Rutile (Black/Blue)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
1,240
ATX Case (NP) Tsunami Rutile (Black/White) ATX Case (NP) Tsunami Rutile (Black/White)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
1,240
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Phantom RGB (Black) ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Phantom RGB (Black)
No Power / 1xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
สินค้าหมด
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Tron RGB (Black) ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Tron RGB (Black)
No Power / 1xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
1,240
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Phantom RGB (White) ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Phantom RGB (White)
No Power / 1xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
1,240
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Tron RGB (White) ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Tron RGB (White)
No Power / 1xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
1,240
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K15 (White/Blue) ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K15 (White/Blue)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
1,240
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K15 (Black/Red) ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K15 (Black/Red)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
1,240
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K15 (Black/Blue) ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K15 (Black/Blue)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,290
1,240
ATX Case (NP) Tsunami Neon N9 Dual Ring RGB ATX Case (NP) Tsunami Neon N9 Dual Ring RGB
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,370
1,310
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited SKY Plus Phantom (Black) ATX Case (NP) Tsunami Unlimited SKY Plus Phantom (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,330
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited SKY Plus Tron (Black) ATX Case (NP) Tsunami Unlimited SKY Plus Tron (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,330
ATX Case (NP) Tsunami E-Sport G9 (Black) ATX Case (NP) Tsunami E-Sport G9 (Black)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,330
ATX Case (NP) Tsunami E-Sport G9 (White) ATX Case (NP) Tsunami E-Sport G9 (White)
No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX
1,390
1,330