ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์) EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)
360 x 360 dpi / Print : 416 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
7,290
7,210
EPSON LQ-2090ll (ประกันศูนย์) EPSON LQ-2090ll (ประกันศูนย์)
360 x 360 dpi / Print : 487 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
23,900
23,400
EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์) EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)
360 x 360 dpi / Print : 300 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
10,900
10,770
EPSON LQ-590IIN (ประกันศูนย์) EPSON LQ-590IIN (ประกันศูนย์)
10 cpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที / LAN
28,900
28,400
EPSON LQ-590II (ประกันศูนย์) EPSON LQ-590II (ประกันศูนย์)
10 cpi / Print : 550 ตัวอักษร/วินาที
19,400
18,890
EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์) EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)
360 x 180 dpi / Print : 480 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
31,500
30,500