ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
MICRO SD CARD 128 GB
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Micro SD 128GB SanDisk Ultra (80MB/s.) Micro SD 128GB SanDisk Ultra (80MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 80MB/s
390
390
Micro SD 128GB Kingmax (80MB/s.) Micro SD 128GB Kingmax (80MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 80MB/s / Write 10MB/s
430
430
Micro SD 128GB SanDisk Ultra (100MB/s.) Micro SD 128GB SanDisk Ultra (100MB/s.)
128GB / Class 10 / Read 100MB/s
435
435
Micro SD 128GB Kingston SDCS2 (100MB/s.) Micro SD 128GB Kingston SDCS2 (100MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 100MB/s
450
450
Micro SD 128GB SAMSUNG EVO Plus (U3 100MB/s.) Micro SD 128GB SAMSUNG EVO Plus (U3 100MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 100MB/s / Write 60MB/s
480
480
Micro SD 128GB Kingston Endurance SDCE (95MB/s.) Micro SD 128GB Kingston Endurance SDCE (95MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 95MB/s / Write 45MB/s
600
590
Micro SD 128GB SanDisk Extreme (160MB/s.) Micro SD 128GB SanDisk Extreme (160MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 160MB/s / Write 90MB/s
600
590
Micro SD 128GB Kingston SDCG3 (170MB/s.) Micro SD 128GB Kingston SDCG3 (170MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 170MB/s / Write 90MB/s
630
620
Micro SD 128GB SanDisk High Endurance (100MB/s.) Micro SD 128GB SanDisk High Endurance (100MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 100MB/s / Write 40MB/s
650
640
Micro SD 128GB SAMSUNG Pro Endrurance (U1 100MB/s.) Micro SD 128GB SAMSUNG Pro Endrurance (U1 100MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 100MB/s / Write 30MB/s
680
665
Micro SD 128GB SanDisk Extreme Pro (170MB/s.) Micro SD 128GB SanDisk Extreme Pro (170MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 170MB/s / Write 90MB/s
780
765
Micro SD 128GB SanDisk Max Endurance (100MB/s.) Micro SD 128GB SanDisk Max Endurance (100MB/s.)
128 GB / Class 10 / Read 100MB/s / Write 40MB/s
1,180
1,150
Micro SD 128GB Kingston MLPMR2 (285MB/s) Micro SD 128GB Kingston MLPMR2 (285MB/s) By order
128 GB / Class 10 / Read 285MB/s / Write 165MB/s
2,890
2,890