ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Jack Accessories
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Jack ADSL SPLITTER Jack ADSL SPLITTER
Jack ADSL SPLITTER
30
25
Jack Connector RJ45 (FF) Jack Connector RJ45 (FF)
Jack Connector RJ45 / F/F
10
6
Jack Connector RJ45 LINK (US-4005IL) Jack Connector RJ45 LINK (US-4005IL)
Jack Connector RJ45 / F/F
60
55
Jack Connector RJ45 LINK (US-4006IL) Jack Connector RJ45 LINK (US-4006IL)
Jack Connector RJ45 / F/F / CAT6
80
75
Jack RJ11 LINK (UL-3016) Jack RJ11 LINK (UL-3016)
Jack RJ11 / F
55
50
Jack RJ45 CAT5 GLINK (GLINK23) Keystone Jack RJ45 CAT5 GLINK (GLINK23) Keystone
Jack RJ45 / F
40
35
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1003) Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1003)
Jack RJ45 / CAT5 / M
25
20
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC1) White Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC1) White
Jack RJ45 / F / CAT5
60
55
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC2) Red Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC2) Red
Jack RJ45 / F / CAT5
60
55
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC4) Blue Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005SC4) Blue
Jack RJ45 / F / CAT5
60
55
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005) White Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005) White
Jack RJ45 / F / CAT5
60
55
Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005STF) Jack RJ45 CAT5 LINK (US-1005STF)
Jack RJ45 / F / CAT5e
80
75
Jack RJ45 CAT5 AMP By Commscope (1-2111435-3) Jack RJ45 CAT5 AMP By Commscope (1-2111435-3)
Jack RJ45 / F / CAT5
70
65
Jack RJ45 CAT6 GLINK (GL21) Keystone Jack RJ45 CAT6 GLINK (GL21) Keystone
Jack RJ45 / F / CAT6
37
32
Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006SL) Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006SL)
Jack RJ45 / F / CAT6
70
65
Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006STF) Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006STF)
Jack RJ45 / CAT6 / F
70
65
Jack RJ45 CAT6 AMP By Commscope (2111475-6) Jack RJ45 CAT6 AMP By Commscope (2111475-6)
Jack RJ45 / CAT6 / Female
85
80
Jack RJ45 CAT6 AMP By Commscope (1375055-6) Jack RJ45 CAT6 AMP By Commscope (1375055-6)
Jack RJ45 / F / CAT6
100
95
Plug RJ11 LINK (UL-3004) (10/Pack) Plug RJ11 LINK (UL-3004) (10/Pack)
Plug RJ11 / M / 10/Pack
30
25
Plug RJ11 LINK (UL-3011) (10/Pack) Plug RJ11 LINK (UL-3011) (10/Pack)
Plug RJ11 / M / 10/Pack
30
25
Plug RJ11 GLINK (GL388) (100/Pack) Plug RJ11 GLINK (GL388) (100/Pack)
Plug RJ11 / M / 100/Pack
45
40
Plug RJ45 CAT5 COB (100/Box) Plug RJ45 CAT5 COB (100/Box)
Plug RJ45 / M / 100/Box
60
55
Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1001) (10/Pack) Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1001) (10/Pack)
Plug RJ45 / M / 10/Pack
45
40
Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-2) (10/Pack) Crystal Red Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-2) (10/Pack) Crystal Red
Plug RJ45 / M / 10/Pack
45
40
Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-3) (10/Pack) Crystal Green Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-3) (10/Pack) Crystal Green
Plug RJ45 / M / 10/Pack
45
40
Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-4) (10/Pack) Crystal Blue Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-4) (10/Pack) Crystal Blue
Plug RJ45 / M / 10/Pack
45
40
Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-5) (10/Pack) Crystal Yellow Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-5) (10/Pack) Crystal Yellow
Plug RJ45 / M / 10/Pack
45
40
Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-6) (10/Pack) Crystal Black Plug RJ45 CAT5 LINK (US-1051-6) (10/Pack) Crystal Black
Plug RJ45 / M / 10/Pack
45
40
Plug RJ45 CAT5 GLINK (GL380) (100/Pack) Plug RJ45 CAT5 GLINK (GL380) (100/Pack)
Plug RJ45 / M / 100./Pack
80
75
Plug RJ45 CAT5 AMP By Commscope (100/Pack) (6-554720-3) Plug RJ45 CAT5 AMP By Commscope (100/Pack) (6-554720-3)
Plug RJ45 / M / 100/Pack
590
540
Plug RJ45 CAT6 XLL (RJ-C650) (50/Pack) คละสี Plug RJ45 CAT6 XLL (RJ-C650) (50/Pack) คละสี
Plug RJ45 / M / CAT6 / 50/Pack
100
95
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004) Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004)
Plug RJ45 / M / CAT6 / Shield
25
20
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1002) (10/Pack) Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1002) (10/Pack)
Plug RJ45 / M / CAT6 / 10/Pack
72
67
Plug Boots CAT5 GLINK (GL387) (50/Pack) Plug Boots CAT5 GLINK (GL387) (50/Pack)
Plug Boots / RJ-45 / 50/pack
45
40
Plug Boots CAT5 LINK (US-6001) (10/Pack) White Plug Boots CAT5 LINK (US-6001) (10/Pack) White
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
45
40
Plug Boots CAT5 LINK (US-6002) (10/Pack) Red Plug Boots CAT5 LINK (US-6002) (10/Pack) Red
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
45
40
Plug Boots CAT5 LINK (US-6003) (10/Pack) Green Plug Boots CAT5 LINK (US-6003) (10/Pack) Green
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
45
40
Plug Boots CAT5 LINK (US-6511) (10/Pack) White Plug Boots CAT5 LINK (US-6511) (10/Pack) White
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
50
45
Plug Boots CAT5 LINK (US-6513) (10/Pack) Green Plug Boots CAT5 LINK (US-6513) (10/Pack) Green
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
50
45
Plug Boots CAT5 LINK (US-6004) (10/Pack) Blue Plug Boots CAT5 LINK (US-6004) (10/Pack) Blue
Plug Boots / RJ-45 / 10/pack
45
40