ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Port USB #1 (PU001) PowerMax Port USB #1 (PU001) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #2 (PU002) PowerMax Port USB #2 (PU002) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #4 (PU004) PowerMax Port USB #4 (PU004) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #5 (PU005) PowerMax Port USB #5 (PU005) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #6 (PU006) PowerMax Port USB #6 (PU006) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #8 (PU008) PowerMax Port USB #8 (PU008) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #9 (PU009) PowerMax Port USB #9 (PU009) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #11 (PU011) PowerMax Port USB #11 (PU011) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #14 (PU014) PowerMax Port USB #14 (PU014) PowerMax
For : Notebook
45
0
45
Port USB #15 คู่ (PU015) PowerMax Port USB #15 คู่ (PU015) PowerMax
For : Notebook
45
0
45
Port USB #16 คู่ (PU016) PowerMax Port USB #16 คู่ (PU016) PowerMax
For : Notebook
45
0
45
Port USB #17 (PU017) PowerMax Port USB #17 (PU017) PowerMax
For : Notebook
65
0
65
Port USB #22 (PU022) PowerMax Port USB #22 (PU022) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #25 (PU122) PowerMax Port USB #25 (PU122) PowerMax
For : Notebook
40
0
40
Port USB #27 USB 3.0 (PU124) PowerMax Port USB #27 USB 3.0 (PU124) PowerMax
For : Notebook
65
0
65
Port USB #31 Mini (PU031) PowerMax Port USB #31 Mini (PU031) PowerMax
For : Notebook
50
0
50
Port USB #32 Mini (PU032) PowerMax Port USB #32 Mini (PU032) PowerMax
For : Notebook
50
0
50
Mini USB #34 (PU034) PowerMax Mini USB #34 (PU034) PowerMax
For : Notebook
65
0
65
Mini USB #35 (PU035) PowerMax Mini USB #35 (PU035) PowerMax
For : Notebook
65
0
65
Mini USB #36 (PU036) PowerMax Mini USB #36 (PU036) PowerMax
For : Notebook
65
0
65
Mini USB #38 (PU117) PowerMax Mini USB #38 (PU117) PowerMax
For : Notebook
65
0
65
Micro USB #50 (PU121) PowerMax Micro USB #50 (PU121) PowerMax
For : Notebook
65
0
65
Micro USB #51 (PU037) PowerMax Micro USB #51 (PU037) PowerMax
For : Notebook
50
0
50
Port USB #29 USB 3.0 (PU128) PowerMax Port USB #29 USB 3.0 (PU128) PowerMax
For : Notebook
40
0
40