ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Port USB #18 USB+LAN (PU018) PowerMax Port USB #18 USB+LAN (PU018) PowerMax
For : Notebook
75
70
Mini USB #35 (PU035) PowerMax Mini USB #35 (PU035) PowerMax
For : Notebook
65
60
Port USB #2 (PU002) PowerMax Port USB #2 (PU002) PowerMax
For : Notebook
40
35
Port USB #31 Mini (PU031) PowerMax Port USB #31 Mini (PU031) PowerMax
For : Notebook
50
45
Port USB #3 (PU003) PowerMax Port USB #3 (PU003) PowerMax
For : Notebook
40
35
Micro USB #51 (PU037) PowerMax Micro USB #51 (PU037) PowerMax
For : Notebook
50
45
Port USB #4 (PU004) PowerMax Port USB #4 (PU004) PowerMax
For : Notebook
40
35
Port USB #25 (PU122) PowerMax Port USB #25 (PU122) PowerMax
For : Notebook
40
35
Port USB #6 (PU006) PowerMax Port USB #6 (PU006) PowerMax
For : Notebook
40
35
Mini USB #33 (PU033) PowerMax Mini USB #33 (PU033) PowerMax
For : Notebook
65
60
Port USB #8 (PU008) PowerMax Port USB #8 (PU008) PowerMax
For : Notebook
40
35
Mini USB #38 (PU117) PowerMax Mini USB #38 (PU117) PowerMax
For : Notebook
65
60
Port USB #9 (PU009) PowerMax Port USB #9 (PU009) PowerMax
For : Notebook
40
35
Port USB #1 (PU001) PowerMax Port USB #1 (PU001) PowerMax
For : Notebook
40
35
Port USB #10 (PU010) PowerMax Port USB #10 (PU010) PowerMax
For : Notebook
40
35
Port USB #22 (PU022) PowerMax Port USB #22 (PU022) PowerMax
For : Notebook
40
35
Port USB #11 (PU011) PowerMax Port USB #11 (PU011) PowerMax
For : Notebook
40
35
Port USB #27 USB 3.0 (PU124) PowerMax Port USB #27 USB 3.0 (PU124) PowerMax
For : Notebook
65
60
Port USB #13 (PU013) PowerMax Port USB #13 (PU013) PowerMax
For : Notebook
40
35
Port USB #32 Mini (PU032) PowerMax Port USB #32 Mini (PU032) PowerMax
For : Notebook
50
45
Port USB #14 (PU014) PowerMax Port USB #14 (PU014) PowerMax
For : Notebook
45
40
Mini USB #34 (PU034) PowerMax Mini USB #34 (PU034) PowerMax
For : Notebook
65
60
Port USB #15 คู่ (PU015) PowerMax Port USB #15 คู่ (PU015) PowerMax
For : Notebook
45
40
Mini USB #36 (PU036) PowerMax Mini USB #36 (PU036) PowerMax
For : Notebook
65
60
Port USB #16 คู่ (PU016) PowerMax Port USB #16 คู่ (PU016) PowerMax
For : Notebook
45
40
Micro USB #50 (PU121) PowerMax Micro USB #50 (PU121) PowerMax
For : Notebook
65
60
Port USB #17 (PU017) PowerMax Port USB #17 (PU017) PowerMax
For : Notebook
65
60
Port USB #29 USB 3.0 (PU128) PowerMax Port USB #29 USB 3.0 (PU128) PowerMax
For : Notebook
40
35