ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Power Bar Lumira LS-103 (3M) Pink Power Bar Lumira LS-103 (3M) Pink
3 ขา 3 ช่อง / 3.0 M
260
3Y
235
Power Bar Lumira LS-205 (3M) Green Power Bar Lumira LS-205 (3M) Green
3 ขา 5 ช่อง / 3.0 M
270
3Y
245
Power Bar Lumira LS-205 (3M) Blue Power Bar Lumira LS-205 (3M) Blue
3 ขา 5 ช่อง / 3.0 M
270
3Y
245
Power Bar Lumira LS-104 (3M) Blue Power Bar Lumira LS-104 (3M) Blue ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3 ขา 4 ช่อง / 3.0 M
300
3Y
275
Power Bar Lumira LS-104 (3M) Pink Power Bar Lumira LS-104 (3M) Pink ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3 ขา 4 ช่อง / 3.0 M
300
3Y
275
Power Bar Lumira LS-104 (3M) Blue Power Bar Lumira LS-104 (3M) Blue ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3 ขา 5 ช่อง / 3.0 M
330
3Y
305
Power Bar Lumira LS-105 (3M) Pink Power Bar Lumira LS-105 (3M) Pink
3 ขา 4 ช่อง / 3.0 M
330
3Y
305
Power Bar Lumira LS-105 (3M) White Power Bar Lumira LS-105 (3M) White
3 ขา 5 ช่อง / 3.0 M
330
3Y
305
Power Bar Gongniu T3030 (3M) Power Bar Gongniu T3030 (3M)
3 ขา 3 ช่อง / 3.0 M
380
2Y
350
Power Bar Gongniu T3040 (3M) Power Bar Gongniu T3040 (3M)
3 ขา 4 ช่อง / 3.0 M
470
2Y
425
Power Bar Gongniu T3050 (3M) Power Bar Gongniu T3050 (3M)
3 ขา 5 ช่อง / 3.0 M
480
2Y
435
Power Bar Gongniu T303U (3M) Power Bar Gongniu T303U (3M)
3 ขา 3 ช่อง / 2 USB / 3.0 M
590
2Y
545
Power Bar Gongniu T304U (3M) Power Bar Gongniu T304U (3M)
3 ขา 4 ช่อง / 2 USB / 3.0 M
630
2Y
585
Power Bar TOSHINO N1-375 (3M) White Power Bar TOSHINO N1-375 (3M) White
3 ขา 4 ช่อง / 3 M
390
2Y
340
Power Bar TOSHINO N1-375 (3M) Black Power Bar TOSHINO N1-375 (3M) Black
3 ขา 4 ช่อง / 3 M
390
2Y
340
Power Bar TOSHINO ET-912 (3M) Power Bar TOSHINO ET-912 (3M)
3 ขา 2 ช่อง / 3 M
410
2Y
360
Power Bar TOSHINO ET-913 (3M) Power Bar TOSHINO ET-913 (3M)
3 ขา 3 ช่อง / 3 M
450
2Y
415
Power Bar TOSHINO ET-914 (3M) Power Bar TOSHINO ET-914 (3M)
3 ขา 4 ช่อง / 3 M
540
2Y
490
Power Bar TOSHINO ET-916 (3M) Power Bar TOSHINO ET-916 (3M)
3 ขา 6 ช่อง / 3 M
610
2Y
560
Power Bar PowerConnex PHTNS-TS06UB02 (3M) Power Bar PowerConnex PHTNS-TS06UB02 (3M)
3 ขา 4 ช่อง / 4 USB / 3 M
1,590
3Y
1,440
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNS-TS06 (3M) Power Bar PowerConnex PXC5PHTNS-TS06 (3M)
3 ขา 6 ช่อง / 3 M
1,350
3Y
1,175
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNB-TS06 (3M) Power Bar PowerConnex PXC5PHTNB-TS06 (3M)
3 ขา 6 ช่อง / 3 M
1,490
3Y
1,315
Power Bar PowerConnex PXC5PHTSS-TS04 (3M) Power Bar PowerConnex PXC5PHTSS-TS04 (3M)
3 ขา 4 ช่อง / 3 M
1,670
3Y
1,480
Power Bar PowerConnex TS06UB02 (3M) Power Bar PowerConnex TS06UB02 (3M)
3 ขา 6 ช่อง / 2 USB / 3 M
1,550
3Y
1,350
Power Bar PowerConnex PCX-PXCSPHTTS-TS06 (3M) Power Bar PowerConnex PCX-PXCSPHTTS-TS06 (3M)
3 ขา 6 ช่อง / 3 M
1,550
3Y
1,350
Power Bar PowerConnex PCX-PXCSPHTTS-TS08 (3M) Power Bar PowerConnex PCX-PXCSPHTTS-TS08 (3M)
3 ขา 8 ช่อง / 3 M
1,690
3Y
1,490