ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Rack Mini MAP (M6-30030) D30,W30,H30 Rack Mini MAP (M6-30030) D30,W30,H30
30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)
1,200
30Y
1,125
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30 Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30
30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)
1,200
30Y
1,125
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30 Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30
40 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)
1,230
30Y
1,155
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30 Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30
40 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)
1,230
30Y
1,155
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30 Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30
30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)
1,390
30Y
1,325
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30 Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30
30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)
1,260
30Y
1,185
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S4)+รางไฟชนิด 4 Outlet Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-60406S4)+รางไฟชนิด 4 Outlet
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 4 ช่อง / 1.5 M * Combo set
2,770
20Y
2,665
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C)
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)
2,200
30Y
2,105
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 6 Outlet PowerConnex 06AHMTMB (PXB5PHNNS-UL06) Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX (FXW-60406C) + รางไฟชนิด 6 Outlet PowerConnex 06AHMTMB (PXB5PHNNS-UL06)
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel) + รางไฟชนิด 3 ขา 6 ช่อง / 3.0 M * Promotion Combo set
3,250
30Y
3,125
Rack Cabinet 6U (40 cm.) G-net (GW-60406C) Rack Cabinet 6U (40 cm.) G-net (GW-60406C)
60 x 40 x 35cm (Galvanize Steel)
2,200
30Y
2,125
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406G) Glass Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406G) Glass
60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,350
30Y
2,260
Rack Cabinet 6U (40 cm.) MAP M1-60406 (MWAC-6406) Rack Cabinet 6U (40 cm.) MAP M1-60406 (MWAC-6406)
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)
2,360
30Y
2,270
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406W) Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406W)
60 x 40 x 32cm (Galvanize Steel)
2,590
30Y
2,495
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass
60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,590
30Y
2,480
Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP M1-60506 (MWAC-6506) Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP M1-60506 (MWAC-6506)
60 x 50 x 32 cm. (Galvanize Steel)
2,630
30Y
2,520
Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK (D1-60506) Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK (D1-60506)
60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,670
30Y
2,560
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506W) Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506W)
60 x 50 x 32cm (Galvanize Steel)
2,800
30Y
2,690
Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK (CW2-60606W) Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK (CW2-60606W)
60 x 60 x 32cm (Galvanize Steel)
3,300
30Y
3,160
Rack Cabinet 6U (60 cm.) DATA RACK (D1-60606) Rack Cabinet 6U (60 cm.) DATA RACK (D1-60606)
60 x 60 x 32 cm (Galvanize Steel)
3,150
30Y
3,000
Rack Cabinet 6U (60 cm.) MAP M1-60606 (MWAC-6606) Rack Cabinet 6U (60 cm.) MAP M1-60606 (MWAC-6606)
60 x 60 x 32 cm (Galvanize Steel)
3,100
30Y
2,950
Rack Cabinet 9U (40 cm.) MAP M1-60409 (MWAC-6409) Rack Cabinet 9U (40 cm.) MAP M1-60409 (MWAC-6409)
60 x 40 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,100
30Y
2,950
Rack Cabinet 9U (60 cm.) LINK (CW2-60609G) Glass Rack Cabinet 9U (60 cm.) LINK (CW2-60609G) Glass
60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,400
30Y
3,250
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP M1-60609 (MWAC-6609) Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP M1-60609 (MWAC-6609)
60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,460
30Y
3,340
Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP M1-60612 (MWAC-6612) Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP M1-60612 (MWAC-6612)
60 x 60 x 59 cm (Galvanize Steel)
4,390
30Y
4,165
Rack Cabinet 12U (60 cm.) LINK (CW2-60612W) Rack Cabinet 12U (60 cm.) LINK (CW2-60612W)
60 x 60 x 64 cm (Galvanize Steel)
4,600
30Y
4,375
Rack For Server GERMANY (G1-60406) Wall Rack 6U,40 cm. Rack For Server GERMANY (G1-60406) Wall Rack 6U,40 cm.
60 x 40 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,550
30Y
2,370
Rack For Server GERMANY (G1-60506) Wall Rack 6U,50 cm. Rack For Server GERMANY (G1-60506) Wall Rack 6U,50 cm.
60 x 50 x 32 cm (Galvanize Steel)
2,750
30Y
2,600
Rack For Server GERMANY (G1-60606) Wall Rack 6U,60 cm. Rack For Server GERMANY (G1-60606) Wall Rack 6U,60 cm.
60 x 60 x 32cm (Galvanize Steel)
3,150
30Y
3,000
Rack For Server GERMANY (G1-60409) Wall Rack 9U,40 cm. Rack For Server GERMANY (G1-60409) Wall Rack 9U,40 cm.
60 x 40 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,050
30Y
2,900
Rack For Server GERMANY (G1-60509) Wall Rack 9U,50 cm. Rack For Server GERMANY (G1-60509) Wall Rack 9U,50 cm.
60 x 50 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,190
30Y
3,040
Rack For Server GERMANY (G1-60609) Wall Rack 9U,60 cm. Rack For Server GERMANY (G1-60609) Wall Rack 9U,60 cm.
60 x 60 x 45.5 cm (Galvanize Steel)
3,550
30Y
3,385
Rack For Server GERMANY (G1-60612) Wall Rack 12U,60 cm. Rack For Server GERMANY (G1-60612) Wall Rack 12U,60 cm.
60 x 60 x 59 cm (Galvanize Steel)
4,390
30Y
4,165
Rack For Server MAP M3-60615 (MCAS-6615) 15U,60 cm. Rack For Server MAP M3-60615 (MCAS-6615) 15U,60 cm.
60 x 60 x 85 cm (Galvanize Steel)
8,490
30Y
8,165
Rack For Server GERMANY (G3-60915) 15U,90 cm. Rack For Server GERMANY (G3-60915) 15U,90 cm.
60 x 90 x 85 cm (Galvanize Steel)
11,600
30Y
11,050
Rack For Server GERMANY (G3-60627) 27U,60 cm. Rack For Server GERMANY (G3-60627) 27U,60 cm.
60 x 60 x 139 cm (Galvanize Steel)
12,400
30Y
11,900
Rack For Server GERMANY (G4-60827) 27U,80 cm. Rack For Server GERMANY (G4-60827) 27U,80 cm.
60 x 80 x 139 cm (Galvanize Steel)
15,400
30Y
14,650
Rack For Server MAP (M3-60927) 27U,90 cm. Rack For Server MAP (M3-60927) 27U,90 cm. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
60 x 90 x 139 cm (Galvanize Steel)
13,920
30Y
13,920
Rack For Server GERMANY (G3-60927) 27U,90 cm. Rack For Server GERMANY (G3-60927) 27U,90 cm.
60 x 90 x 139 cm (Galvanize Steel)
14,700
30Y
14,000
Rack For Server MAP (M3-60836) 36U,80 cm. Rack For Server MAP (M3-60836) 36U,80 cm. By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
60 x 80 x 179 cm (Galvanize Steel)
15,600
30Y
15,600
Rack For Server GERMANY (G3-60836) 36U,80 cm. Rack For Server GERMANY (G3-60836) 36U,80 cm.
60 x 80 x 179 cm (Galvanize Steel)
16,400
30Y
15,650