ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
NoteBook DDR3(1600)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
PC3 12800 / Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้
640
620
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 16 Chip RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 16 Chip
PC3 12800 / Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้
650
630
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Kingston Value Ram (KVR16S11S8/4) RAM DDR3(1600, NB) 4GB Kingston Value Ram (KVR16S11S8/4)
PC3 12800 / Bus 1600
780
760
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip RAM DDR3(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip
PC3 12800 / Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้
1,200
1,170
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Kingston Value Ram(KVR16S11/8) RAM DDR3(1600, NB) 8GB Kingston Value Ram(KVR16S11/8)
PC3 12800 / Bus 1600
1,490
1,460