ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
NoteBook DDR3L(1600)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Kingston Value Ram (KVR16LS11/8) RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Kingston Value Ram (KVR16LS11/8)
PC3L 12800 / Bus 1600
1,310
1,270
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip
PC3L 12800 / Bus 1600
1,180
1,140
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Hynix 16 Chip RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Hynix 16 Chip
PC3L 12800 / Bus 1600
1,150
1,120
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Kingston Value Ram (KVR16LS11/4) RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Kingston Value Ram (KVR16LS11/4)
PC3L 12800 / Bus 1600
680
660
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Hynix 16 Chip RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Hynix 16 Chip
PC3L 12800 / Bus 1600
570
560
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
PC3L 12800 / Bus 1600
570
560