ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
RAM DDR2(667) 2GB Blackberry RAM DDR2(667) 2GB Blackberry
PC2 5300 / Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้
500
LT.ประกัน LT.
470
RAM DDR2(800) 2GB Blackberry RAM DDR2(800) 2GB Blackberry
PC2 6400 / Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้
520
LT.ประกัน LT.
490