ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
UPS (เครื่องสำรองไฟ)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
800VA ADVICE Smart LED 800VA ADVICE Smart LED ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Swop ตัวใหม่ทันที
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,690
1,330
1000VA ADVICE Smart LED 1000VA ADVICE Smart LED ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Swop ตัวใหม่ทันที
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,890
1,480
800VA ADVICE Smart 800VA ADVICE Smart ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Swop ตัวใหม่ทันที
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,790
1,430
1000VA ADVICE Smart 1000VA ADVICE Smart ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Swop ตัวใหม่ทันที
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,990
1,560
500VA APC BK500EI 500VA APC BK500EI Free Flash Drive 32GB. เฉพาะเดือนกรกฎาคมเท่านั้น !!!!
300 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,330
3,330
625VA APC BX625CI MS 625VA APC BX625CI MS ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Promotion เราต้องรอด จากราคา 2170 เหลือ 2070 บาท!!!
325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
2,170
2,070
650VA APC BX650LI MS 650VA APC BX650LI MS ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Promotion เราต้องรอด จากราคา 1780 เหลือ 1680 บาท!!!
325 Watts / Back up 2 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS
1,780
1,680
700VA APC BX700U MS 700VA APC BX700U MS Free Flash Drive 32GB. เฉพาะเดือนกรกฎาคมเท่านั้น !!!!
390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
4,260
4,260
800VA APC BX800LI MS 800VA APC BX800LI MS ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Promotion เราต้องรอด จากราคา 2690 เหลือ 2300 บาท!!!
415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
2,690
2,300
950VA APC BX950U MS 950VA APC BX950U MS
480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS
5,430
5,430
1100VA APC BX1100LI MS 1100VA APC BX1100LI MS ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Promotion เราต้องรอด จากราคา 3710 เหลือ 3410 บาท!!!
550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS
3,710
3,410
1400VA APC BX1400U MS 1400VA APC BX1400U MS Promotion เราต้องรอด จากราคา 6390บาทเหลือ 6090บาท !!! Free POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP' (E12) มูลค่า 399 บาท
700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
6,390
6,090
500VA APC BR500CI AS 500VA APC BR500CI AS Free Flash Drive 32GB. เฉพาะเดือนกรกฏาคมเท่านั้น !!!!
300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
2,540
2,540
1000VA APC SMC1000IC 1000VA APC SMC1000IC Free POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP' (E12) มูลค่า 399 บาท
600 Watts / Back up 8 Ports/ Line Interactive UPS * No Power input cable
14,590
14,590
1500VA APC SMC1500IC 1500VA APC SMC1500IC Free POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP' (E12) มูลค่า 399 บาท
900 Watts / Back up 8 Ports/ Line Interactive UPS * No Power input cable
19,230
19,230
2000VA APC SMC2000I 2000VA APC SMC2000I Free POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP' (E12) มูลค่า 399 บาท
1300 Watts / Back up 6 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
25,650
25,650
1000VA APC SMC1000I 2UC 1000VA APC SMC1000I 2UC Free POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP' (E12) มูลค่า 399 บาท
600Watts / 1.0kVA / Line Interactive UPS
15,870
15,870
1500VA APC SMC1500I 2UC 1500VA APC SMC1500I 2UC Free POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP' (E12) มูลค่า 399 บาท
900Watts / 1.5kVA / Line Interactive UPS
20,640
20,640
2000VA APC SMC2000I 2U 2000VA APC SMC2000I 2U Free POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP' (E12) มูลค่า 399 บาท
1300 Watts / Back up 6 Port / Line Interactive UPS
31,260
31,260
800VA SYNDOME ECO ll 800 800VA SYNDOME ECO ll 800
320 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,390
สินค้าหมด
800VA SYNDOME ECO ll 800i 800VA SYNDOME ECO ll 800i
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,690
1,690
800VA SYNDOME Premium 800 800VA SYNDOME Premium 800
320 Watts / Back up 2 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,620
1,620
1000VA SYNDOME Premium 1000 1000VA SYNDOME Premium 1000
400 Watts / Back up 2 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
2,290
2,290
1000VA SYNDOME Premium 1001 1000VA SYNDOME Premium 1001 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
600 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,190
3,190
850VA SYNDOME ATOM 850i 850VA SYNDOME ATOM 850i
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
2,190
2,190
1000VA SYNDOME ATOM 1000 1000VA SYNDOME ATOM 1000
600 Watts / Back up 5 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
4,390
4,390
1500VA SYNDOME ATOM 1500 1500VA SYNDOME ATOM 1500
900 Watts / Back up 5 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
6,590
6,590
2000VA SYNDOME ATOM 2000 2000VA SYNDOME ATOM 2000
1200 Watts / Back up 5 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
9,290
9,290
1KVA SYNDOME TE-1K 1KVA SYNDOME TE-1K Free ร่ม Syndome มูลค่า 199 บาท
900 Watts / Back up 3 Ports / True Online UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
13,500
13,500
2KVA SYNDOME TE-2K 2KVA SYNDOME TE-2K
1800 Watts / Back up 4 Ports / True Online UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
23,900
23,900
3KVA SYNDOME TE-3K 3KVA SYNDOME TE-3K By Order
2700 Watts / Back up 4 Ports / True Online UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
29,800
29,800
6KVA SYNDOME TE-6K (By Order) 6KVA SYNDOME TE-6K (By Order) By Order 3 Week
6000 Watts / Back up สำหรับเครื่อง Server / True Online UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
69,000
69,000
1KVA SYNDOME Hercules HE-1K(By Order) 1KVA SYNDOME Hercules HE-1K(By Order) By Order 3 Week
800 Watts / 1000VA Back up 3 Ports / True Online UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
18,900
18,900
1KVA SYNDOME Hercules HE-RT1K (By Order) 1KVA SYNDOME Hercules HE-RT1K (By Order) By Order
900 Watts / Back up 8 Ports / True Online UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
19,000
19,000
2KVA SYNDOME Hercules HE-RT2K (By Order) 2KVA SYNDOME Hercules HE-RT2K (By Order) By Order
1800 Watts / Back up 8 Ports / True Online UPS * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
35,000
35,000
6KVA SYNDOME Hercules HE-RT6K (By Order) 6KVA SYNDOME Hercules HE-RT6K (By Order) By Order
6000 Watts / True Online
130,000
130,000
800VA SUN Everest 'By CKT' 800VA SUN Everest 'By CKT'
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,480
1,370
850VA SUN Everest 'By CKT' 850VA SUN Everest 'By CKT'
495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,540
1,440
1000VA SUN Everest 'By CKT' 1000VA SUN Everest 'By CKT' ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,690
1,430
800VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' 800VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,550
1,450
UPS หรือเครื่องสำรองไฟหากใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นหลักคงจะต้องเคยเจอปัญหาคอมดับเวลาไฟตกเป็นแน่ ทำให้งานที่กำลังทำหรือเกมที่กำลังเล่นหายไปโดยที่ยังไม่ได้เซฟหรือบางที่อาจส่งผลไปถึงอุปกรณ์ภายในเครื่องอย่าง CPU หรือ HDD ให้เสียหายได้โดยเครื่องสำรองไฟจะทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ช่วยป้องกันความเสียหายจากความผิดปกติของไฟฟ้า เช่น ไฟตก, ไฟดับและไฟกระชาก และยังมีเครื่องเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า Stabilizer ที่จะไม่มีการสำรองไฟช่วยป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินและปรับแรงดันกระแสไฟให้พอดีช่วยให้กระแสไฟมีความสม่ำเสมอ