ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
1000VA LINE THAI 'By CKT' 1000VA LINE THAI 'By CKT' By Order
400 Watts Full / Back up 1 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
2,020
2,020
1000VA LINE THAI (2 Batterry) 'By CKT' 1000VA LINE THAI (2 Batterry) 'By CKT' By Order
650 Watts Full / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,600
3,600