ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
800VA SUN Everest 'By CKT' 800VA SUN Everest 'By CKT'
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,480
1,370
850VA SUN Everest 'By CKT' 850VA SUN Everest 'By CKT'
495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,540
1,440
1000VA SUN Everest 'By CKT' 1000VA SUN Everest 'By CKT'
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,690
1,580
800VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' 800VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,550
1,450
850VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' 850VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'
495 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,600
1,490
1000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' 1000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,750
1,610
1200VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' 1200VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' Promotion จากราคาปกติ 2,790 ลดเหลือ 2,690 เฉพาะเดือนพฤษภาคม!!
720 Watts / Back up 6 Ports / No Back 2 Port / Line Interactive UPS
2,690
2,570
1500VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' 1500VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'
900 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
4,350
4,180
2000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' 2000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' Promotion จากราคาปกติ 4,550 ลดเหลือ 4,450 เฉพาะเดือนพฤษภาคม!!
1200 Watts / Backup 6 ports / Surge 2 port / Line Interactive UPS
4,450
4,330