ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Digital Visualizer VERTEX D-1410 Digital Visualizer VERTEX D-1410 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels
8,790
8,290
Digital Visualizer Gygar GN-40 Digital Visualizer Gygar GN-40 By Order
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 8, 000, 000 Pixels
15,900
15,900
Digital Visualizer Gygar GN-60 Digital Visualizer Gygar GN-60 By Order
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 8, 000, 000 Pixels
29,500
29,500
Digital Visualizer Gygar GN-80 Digital Visualizer Gygar GN-80 By Order
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 8, 000, 000 Pixels / WiFi / Touch Display
39,000
39,000
Digital Visualizer Gygar GL-845 Digital Visualizer Gygar GL-845 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels
11,990
10,990
Digital Visualizer Razr PT-EV520 Digital Visualizer Razr PT-EV520
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5,000,000 Pixels
8,250
7,830
Digital Visualizer Razr PT-545 Digital Visualizer Razr PT-545
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels * Portable
8,300
7,870
Digital Visualizer Razr EV-595 Digital Visualizer Razr EV-595
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5, 000, 000 Pixels
13,900
13,240
Digital Visualizer Razr LX-550A By Order
เครื่องฉายภาพทึบแสง / ความละเอียด 5,000,000 Pixels
16,900
16,900