ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
4.6 พัน

หน้ากากเต้ารับ HDMI+VGA Wall Type Blacket

หน้ากากเต้ารับ HDMI+VGA Wall Type Blacket - A0090083

  • หน้ากากเต้ารับ HDMI+VGA Wall Type
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า หน้ากากเต้ารับ HDMI+VGA Wall Type Blacket

คุณสมบัติ หน้ากากเต้ารับ HDMI+VGA Wall Type Blacket

Brand No Brand
Model

หน้ากากเต้ารับ HDMI+VGA Wall Type

Interface

1 x VGA
1 x HDMI

Dimension (W x D x H) : 7.00 x 3.18 x 11.40 cm
Net Weight 0.04 KG
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

4.6 พัน