ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1 พัน

Battery NB Acer 4552 Hi-Power

Battery NB Acer 4552 Hi-Power - A0082399

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Battery NB Acer 4552 Hi-Power

คุณสมบัติ Battery NB Acer 4552 Hi-Power

Brand Hi-Power
Model Battery NB ACER 4552
For For NB ACER Aspire 4551, 4551G, 4552, 4552G
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

1 พัน