ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.1 พัน

Battery NB Acer 4920 Hi-Power

Battery NB Acer 4920 Hi-Power - A0052536

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Battery NB Acer 4920 Hi-Power

คุณสมบัติ Battery NB Acer 4920 Hi-Power

Brand Hi-Power
Model Battery NB ACER 4920
Capacity For NB ACER 4920 & Compatible Model
For For NB ACER 4920 & Compatible Model
Compartible Aspire 2930
Aspire 4230, 4235 4920, 4930
Aspire 5236, 5335, 5536, 5738
มอก. 2217-2548
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

1.1 พัน