ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.4 พัน

Battery NB Asus K42J Hi-Power

Battery NB Asus K42J Hi-Power - A0100258

ประกัน -
คำค้นหา : Hi-Power , Battery , ASUS

รายละเอียดสินค้า Battery NB Asus K42J Hi-Power

คุณสมบัติ Battery NB Asus K42J Hi-Power

Brand Hi-Power
Model Battery NB ASUS K42J
For Notebook Asus K42J & Compatible Model
Compartible Battery For Asus A42, A52, K42, K52, X42, X52, A31-K52, A32-K52, A41-K52, A42-K52
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.4 พัน