ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.8 พัน

Battery NB Asus N43S Hi-Power

Battery NB Asus N43S Hi-Power - A0068249

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Battery NB Asus N43S Hi-Power

คุณสมบัติ Battery NB Asus N43S Hi-Power

Brand Hi-Power
Model Battery NB ASUS N43S
Voltage 10.8V
Capacity 4400mAh (48Wh)
มอก. 2217-2548
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

สินค้าหมด
2.8 พัน