ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.2 พัน

Adapter NB Dell 19.5V (7.4*5.0) 3.34A 'PowerMax'

Adapter NB Dell 19.5V (7.4*5.0) 3.34A 'PowerMax' - A0046282

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Adapter NB Dell 19.5V (7.4*5.0) 3.34A 'PowerMax'

คุณสมบัติ Adapter NB Dell 19.5V (7.4*5.0) 3.34A 'PowerMax'

Brand Powermax
Model Adapt.NB DELL 19V- 3.34A (7.4*5.0mm) 'PowerMax'
Input 100-240V ~ 1.5A
Output A. 3.34A
Output V. 19.5V
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินค้าหมด
2.2 พัน