ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.9 พัน

Adapter NB Hp 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PowerMax

Adapter NB Hp 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PowerMax - A0098901

Adapter NB Hp 

  • INPUT: AC 100-240V 50-60Hz 
  • OUTPUT:DC 19.5V 2.05A 120W 
  • Connecter size: 4.0 x 1.7mm
ประกัน -
คำค้นหา : PowerMax , Adapter , Hp

รายละเอียดสินค้า Adapter NB Hp 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PowerMax

คุณสมบัติ Adapter NB Hp 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A PowerMax

Brand Powermax
Model Adapter NB Hp 19.5V (4.0*1.7mm) 2.05A
Input 100-240V 50-60Hz
Output A. 2.05A
Output V. 19.5V
For Compatible:
HP COMPAQ MINI 110, 210, 700, 1000, CQ10
HP mini 1030 1033 1035NR series
HP 1010NR series
HP notebook 1137NR
HP Mini CTO Series
FN819AV, FQ729AAR, FQ729AV, FR832AV, FV436AAR, FV436AV, NB914AV, NJ683AAR, NJ683AV, NP763AV, NK348AAR, NK348AV, NN099AV, NN101AV, NP764AV, NK350AAR, NK350AV, NN100AV

HP Compaq Mini 700 PC Series
700ED, 700EF, 700EI, 700EK, 700EL, 700EM, 700EN, 700ER, 700ET, 700EW, 701ED, 701EG, 701EI, 701EM, 701ER, 701ES, 701ET, 702EA, 703EA, 705EI, 705ES, 730EJ, 730EO, 730EQ, 731EI, 731ET, 733EB, 733EF, 735EF, 735EI, 735EQ, 735ES NF283EA, NF283EAR, NF291EA, NF291EAR, NG638EA, NG638EAR, NF289EANF288EA, NF288EAR, NF277EA, NF277EAR, NG621EA, NG621EAR, NF276EAFT309EA, FT309EAR, NG622EA, NG622EAR, NG647EA, NG635EA, NG635EAR, NF293EA, NF279EA, NF278EA, NG643EA, NG643EAR, FT308EA, FT308EAR, NF280EA, NF280EAR, NF281EA, NG649EA, NP770EA, NP635EA, NP765EA, NP765EAR, NG661EA, NU803EA, NP649EA, NT384EA, NP775EA, NS519EA, NT385EA, NS522EA, NS518EA, NS518EAR

HP Compaq Mini 730 PC Series
Mini 730EA, Mini 730EB, Mini 730EE, Mini 730EJ, Mini 730EO, Mini 730EQ, Mini 730EV, Mini 730EZ, Mini 731EH, Mini 731EI, Mini 731ET, Mini 732EG, Mini 732ET, Mini 733EB, Mini 733EF, Mini 733EZ, Mini 735ED, Mini 735EF, Mini 735EI, Mini 735EJ, Mini 735EO, Mini 735EQ, Mini 735ES

HP Mini 110-1000 PC Series
1001TU, 1001XX, 1002TU, 1002XX, 1003TU, 1004TU, 1005TU, 1006TU, 1007TU, 1008TU, 1009TU, 1010LA, 1010NR, 1010TU, 1011TU, 1012TU, 1013TU, 1014TU, 1015TU, 1016TU, 1020LA, 1021TU, 1022TU, 1023TU, 1024TU, 1025TU, 1030NR, 1033CL, 1035NR, 1050LA, 1090LA, 1018TU, 1019TU, 1020TU, 1097EI, 1098EI, 1099EA, 1099ED, 1099EE, 1099EF, 1099EI, 1099EK, 1099EL, 1099EM, 1099EN, 1099EP, 1099ER, 1099ES, 1099ET, 1099EW, FN819AV, FQ729AAR, FQ729AV, FR832AV, FT313UAR, FT313UA, FT315UAR, FT315UA, FW376UAR, FW376UA, FY348LA, FZ978UAR, FZ978UA, NB914AV, NC953AS, NC954AS, NE570PA, NE571PA, NE572PA, NE573PA, NE574PA, NE575PA, NE576PA, NE577PA, NE578PA, NE579PA, NE580PA, NE581PA, NE582PA, NE585PA, NE590PA, NE594PA, NG837LA, NJ209LA, NQ332LA

HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition PC Series
NG624EA, NG625EA, NG626EA, NG627EA, NG628EA, NG630EA, NG631EA, NG632EA, NG633EA, NG634EA, NG640EA, NG641EA, NG644EA, NG646EA, NL037PA
HP Mini 1100 PC Series
1100CM, 1101TU, 1101XX, 1102TU, 1103TU, 1104TU, 1105TU, 1106TU, 1107TU, 108TU, 1109TU, 1110LA, 1110NR, 1110TU, 1112TU, 1113TU, 1114TU, 1115NR, 1115TU, 1116NR, 1116TU, 1118TU, 1119TU, 1120BR, 1120LA, 1120NR, 1121TU,1122TU, 1123TU, 1124TU, 1125NR, 1125TU, 1126NR, 1126TU, 1127TU, 1128TU, 1130CM, 1133CA, 1135CA, 1137NR, 1139NR, 1150BR, 1150CM, 1150LA, 1150NR, 1151NR, 1152NR, 1153NR, 1160CM, 1170CM, 1180CM, 1190BR, 1111tu, 1117tu, 1120tu, 1140nr, 1141NR, 1198eo, 1199EA, 1199eb, 1199ec, 1199ee, 1199ej, 1199ep, 1199eq, 1199er, 1199et, 1199eh, 1199eo, 1199ev, 1199ez, NE570PAR, NC953AS, NE571PA, NC954AS, NE572PA, NE573PA, NE574PA, NE575PA, NE576PA, NE577PA, NE578PA, FY348LA, FT315UA, FT315UAR, NE579PA, NE580PA, NE581PA, NE581PAR, NE582PA, NE585PA, NE590PA, NE594PA, NG837LA, NL100PA, NL101PA, NQ149PA, NQ150PA, NQ155PA, FW376UA, FW376UAR, FZ978UA, FZ978UAR, FT313UA, FT313UAR, NQ332LA, NJ209LA, NL037PA, NL037PAR, NL038PA, NL039PA, NG645EA, NG646EA, NG633EA, NG633EAR, NG624EA, NG624EAR, NG640EA, NG628EA, NG628EAR, NG652EA, NG644EA, NG630EA, NG630EAR,NG641EA, NG634EA, NG634EAR, NG626EA, NG631EA, NG627EA, NG627EAR, NG632EA, NG632EAR, NG625EA, NG625EAR, KS167UT, NQ159PA, NR200AS, NQ160PA, NQ161PA, NQ162PA, NQ163PA, NQ164PA, , NQ177PA, NQ178PA, NQ202PA, NQ202PAR, NZ187LA, NB133UA, NB133UAR, NQ203PA, NQ205PA, NQ206PA, NQ207PA, NM121UA, NM121UAR, NQ208PA, NM125UA,NM125UAR, NQ209PA, NQ211PA, NQ212PA, NS187LA, NU654LA, NB135UA, NB135UAR, NQ214PA, NT676PA, NT676PAR, NT709PA, NT710PA, NB142UA, NB142UAR, NT756PA, NM122UA, NM122UAR, NT757PA, NT762PA, NW969PA, KS168UT, NM126UA, NM126UAR, NM124UA, NM124UAR, NM119UA, NM119UAR, NY188UA, NY188UAR,NS188LA, KS170UT, NU665LA, NM128UA,NM128UAR, NM123UA, NM123UAR, NM127UA, NM127UAR, NY189UA, NY189UAR, KS167UA, KS168UA, KS170UA, NU340LA, NQ204PA, NQ210PA,NQ213PA, NB134UA, NB134UAR, NB137UA, NB137UAR, NT383EA, NT383EAR, NP767EA, NT386EA, NS527EA, NT389EA, NT393EA, NT396EA, NS529EA, NT397EA, NT381EA, NS528EA,NS528EAR, NT382EA, NT382EAR, NT392EA, NT392EAR, NT387EA, NT387EAR

Compaq Mini 110c Series
Compaq Mini 110c-1000 Series
Mini 110c-1001NR, Mini 110c-1010EA, Mini 110c-1010EE, Mini 110c-1010ES, Mini 110c-1010ET, Mini 110c-1010SA, Mini 110c-1010SB, Mini 110c-1010SH, Mini 110c-1010SP, Mini 110c-1011SA, Mini 110c-1020EI, Mini 110c-1030EK, Mini 110c-1030EQ, Mini 110c-1050EF

HP Mini Netbook 210 PC Series
210-1018, 210-1018CL, WH862UA, 210-1041, 210-1041NR, WP055UA 210-1044, 210-1044NR, WK990UA, 210-1050, 210-1050CA, WE821UA 210-1053, 210-1053NR, WH868UA, 210-1060, 210-1060CA, WP053UA 210-1071, 210-1071CA, WP052UA, 210-1073, 210-1073NR, WH865UA 210-1076, 210-1076NR, WK988UA, 210-1079, 210-1079NR, WP057UA 210-1082, 210-1082DX, WK987UA, 210-1083, 210-1083NR, WH866UA 210-1087, 210-1087NR, WH686UA, 210-1093, 210-1093NR, WH867UA 210-1094, 210-1094NR, WK989UA, 210-1095, 210-1095CA, WE822UA 210-1098, 210-1098SE, WK986UA, 210-1099, 210-1099SE, WA551UA
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

1.9 พัน