ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.8 พัน

Battery NB HP 1000-1332TU Hi-Power

Battery NB HP 1000-1332TU Hi-Power - A0088640

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Battery NB HP 1000-1332TU Hi-Power

คุณสมบัติ Battery NB HP 1000-1332TU Hi-Power

Brand Hi-Power
Model Battery NB CQ/HP 1000-1332TU
Voltage 11.1V
Capacity 4400 mAh/58Wh
For For NB CQ/HP 1000-1332TU
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

1.8 พัน