ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
821

Adapter NB IBM 16V (5.5*1.7mm) 3.36A 'PowerMax'

Adapter NB IBM 16V (5.5*1.7mm) 3.36A 'PowerMax' - A0024318

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Adapter NB IBM 16V (5.5*1.7mm) 3.36A 'PowerMax'

คุณสมบัติ Adapter NB IBM 16V (5.5*1.7mm) 3.36A 'PowerMax'

Brand Powermax
Model Adapt.NB IBM 16V.-3.36A-Power Max
Input 100 - 240V
Output A. 3.36A
Output V. 16V
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
821