ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.3 พัน

Battery NB LENOVO T440P Hi-End Grade

Battery NB LENOVO T440P Hi-End Grade - A0127769

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Battery NB LENOVO T440P Hi-End Grade

คุณสมบัติ Battery NB LENOVO T440P Hi-End Grade

Brand NO BRAND
Model NB LENOVO T440P
For Notebook Lenovo T440P
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

2.3 พัน