ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.6 พัน

Adapter 1USB (1A)

Adapter 1USB (1A) - A0042475

  • Adapter Charger USB 1 Port
ประกัน -
คำค้นหา : No Brand , Adapter Charger , USB 1 Port

รายละเอียดสินค้า Adapter 1USB (1A)

คุณสมบัติ Adapter 1USB (1A)

Brand No Brand
Model Charger USB For iPhone (หัวแบน)
USB Port 1 Port
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.6 พัน