ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เข้าชม 1,607 ครั้ง

วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245)

วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245)

  • สแกนข้ามช่องความถี่
  • 80 ช่อง 50 CTCSS/83DCS
  • วิทยุ FM 87-107.5 MHz
  • 199 Memory channel ช่องความจำ
  • มีโทนป้องกันการรบกวน Ctcss/DCS
ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ

Brand MARSHAL
ช่วงความถี่ 245.000-245.9875 MHz
จำนวนช่วงความจำ 199 Memory channel ช่องความจำขนาดเล็กที่สุด
กำลังส่ง 5 วัตต์
แสกนช่อง สแกนข้ามช่องความถี่
Battery 1400 mAh
วิทยุ FM
- มีโทนช่องย่อยลดการรบกวน CTCSS/DCS

สินค้าแนะนำ

เข้าชม 1607 ครั้ง