ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2 พัน

(B) Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 3A PowerMax

(B) Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 3A PowerMax - A0119535

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า (B) Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 3A PowerMax

คุณสมบัติ (B) Adapter LCD/LED 12V (5.5*2.5mm) 3A PowerMax

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2 พัน