ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.2 พัน

Cable Charger i4-4s (1.5M,AP01-1500) 'Pisen' White

Cable Charger i4-4s (1.5M,AP01-1500) 'Pisen' White - A0085066

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Cable Charger i4-4s (1.5M,AP01-1500) 'Pisen' White

คุณสมบัติ Cable Charger i4-4s (1.5M,AP01-1500) 'Pisen' White

Brand Pisen
Model AP01-1500
Connector 30-Pin connector
Suitable For Use Data Sync and Charging For iPhone 4/4s
ความยาวของสาย 1.5M, สายกลม
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.2 พัน