ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.7 พัน

Cable OTG For Tablet (micro USB)

Cable OTG For Tablet (micro USB) - A0053109

  • Cable OTG For Tablet (Micro USB)
ประกัน -
คำค้นหา : No Brand , OTG , OTG for Tablet

รายละเอียดสินค้า Cable OTG For Tablet (micro USB)

คุณสมบัติ Cable OTG For Tablet (micro USB)

Brand No Brand
Model Cable OTG for Tablet (Micro USB)
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.7 พัน