ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.3 พัน

CABLE MADDNESS LED STRIPS (Blue)

CABLE MADDNESS LED STRIPS (Blue) - A0090482

  • Compatible with all PSU.
  • Exend cable length ofexisting power supply.
  • Every wire is individually sleeved in custom colors.

 

ประกัน -
คำค้นหา : MADDNESS , CABLE , LED STRIPS

รายละเอียดสินค้า CABLE MADDNESS LED STRIPS (Blue)

 

CABLE MADDNESS LED STRIPS (Blue)

 

  • Compatible with all PSU.

  • Exend cable length ofexisting power supply.

  • Every wire is individually sleeved in custom colors.

 

อ้างอิงจาก : https://www.advice.co.th/product/case/cable-led-strips/cable-maddness-led-strips-blue-

คุณสมบัติ CABLE MADDNESS LED STRIPS (Blue)

Brand MADDNESS
Model CABLE LED STRIPS (Blue)
Detail Hi Speed data transfer.
Compatible with all PSU.
Exend cable length ofexisting power supply.
Every wire is individually sleeved in custom colors.
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.3 พัน