ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.3 หมื่น

24 Pin 90 Degree Adapter with Capacitor

24 Pin 90 Degree Adapter with Capacitor - A0125863

  • Plug and Play Installation
  • Universal Compatibility
  • Durable and Reliable
  • Built-in Capacitors
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า 24 Pin 90 Degree Adapter with Capacitor

BUILD FROM A DIFFERENT ANGLE

The ATX 24 Pin 90° Adapter offers the ability to connect your 24 Pin main power cable to your motherboard at a 90° angle. This universal adapter will work with any standard ATX motherboard to grant your system additional cable management options. It comes with built-in capacitors to reduce ripple in the main power cable, adding an extra layer of stability to the current output leading to your motherboard.

 

90° 24 PIN CONNECTION

With the ATX 24 Pin 90° Adapter you can connect your main power cable at a 90° angle. This expands your main power cable management options considerably, allowing for a cleaner, more convenient cabling strategy. With this alternate socket angle, you can approach the path from your PSU to your motherboard quite differently, depending on your case. You don't even necessarily have to use the same routing holes that you normally would.

 

PLUG AND PLAY INSTALLATION

This adapter was made with convenience in mind. There are no complicated wires or additional pieces needed to implement the ATX 24 Pin 90° Adapter into your system. Simply plug the adapter into the 24 Pin main power socket on your motherboard and then your main power cable directly into the other side of the adapter from your power supply unit. That's all there is to it.

 

UNIVERSAL COMPATIBILITY

The ATX 24 Pin 90° Adapter is compatible with all ATX motherboards and power supply units that support a standard 24 pin main power connection. Build the way you want with the brands you want to. Even after you buy new components, you will be able to continue using this accessory for years to come as long as 24 pin main power sockets remain the standard connection type.

 

DURABLE AND RELIABLE

Built with black ABS 94-v0 plastic, the ATX 24 Pin 90° Adapter is built to last. It's made to withstand all the same things your PSU's main power cable can so you never have to worry about the stability or integrity of the adapter or parts connected to it. With normal use, this accessory will last as long, if not longer, than components attached to it. And because it's universal, you can continue to use it even after you upgrade your parts.

 

BUILT-IN CAPACITORS

Limiting ripple plays an important role in overall system stability. Ripple can have negative effects on your system's performance and even damage your motherboard. The risk is even higher when overclocking. This special version of the ATX 24 Pin 90° Adapter comes with built-in capacitors to reduce the ripple traveling from your PSU to your motherboard. No matter how reliable your PSU is, there will always be some ripple. Extra capacitors are never a bad thing because they will always help to reduce ripple no matter how low it already is in your system.

 

อ้างอิงจาก : https://www.coolermaster.com

คุณสมบัติ 24 Pin 90 Degree Adapter with Capacitor

Brand Cooler Master
Model ATX 24 PIN 90° ADAPTER WITH CAPACITORS
Detail DIMENSIONS : 42(L) x 57(W) x 27(H)mm
MATERIAL : ABS 94-v0 plastic
SERIE : Adapter
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.3 หมื่น