ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
791

JOY Analog (P2) 'Gtech' (Black)

JOY Analog (P2) 'Gtech' (Black) - A0024068

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า JOY Analog (P2) 'Gtech' (Black)

คุณสมบัติ JOY Analog (P2) 'Gtech' (Black)

Brand Toptech
Model JOY STICK Analog Controller 2
Interface Analog Com
Key Control 17 Key
Vibration Support
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
791