ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3.6 พัน

JOY Wireless 'TOP' 802

JOY Wireless 'TOP' 802 - A0054164

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า JOY Wireless 'TOP' 802

คุณสมบัติ JOY Wireless 'TOP' 802

Brand Toptech
Model JoyStick Wireless 'TOP'
Interface Wireless USB
Key Control 16 Keys
Cable Length 10 m.
Vibration Support
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.6 พัน