ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.4 พัน

Converter Display Port To HDMI (F) 'Unitek' Y-5118DA

Converter Display Port To HDMI (F) 'Unitek' Y-5118DA - A0088946

  • Supports PC resolutions up to 1920x1200 and HDTV resolutions up to 1080p
  • Easy to use adapter, no software required
  • This adapter allows for audio pass-through if supported by the video source
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Converter Display Port To HDMI (F) 'Unitek' Y-5118DA

คุณสมบัติ Converter Display Port To HDMI (F) 'Unitek' Y-5118DA

Brand UNITEK
Model Y-5118DA
Input แปลง Display Port To HDMI (F)
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.4 พัน