ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
4 พัน

Converter HDMI F/F (ตัวต่อกลาง)

Converter HDMI F/F (ตัวต่อกลาง) - A0042508

  • หัวต่อช่องสัญญาณ HDMI (F/F)
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Converter HDMI F/F (ตัวต่อกลาง)

คุณสมบัติ Converter HDMI F/F (ตัวต่อกลาง)

Brand No Brand
Model

Converter HDMI F/F

Convertor

Coupler HDMI (F/F) (ตัวต่อกลาง)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4 พัน