ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
7.7 พัน

Converter Micro HDMI TO VGA

Converter Micro HDMI TO VGA - A0076034

  •  ตัวแปลง Micro HDMI TO VGA + Audio Output
ประกัน -
คำค้นหา : Converter , Micro , HDMI , VGA , Audio output

รายละเอียดสินค้า Converter Micro HDMI TO VGA

คุณสมบัติ Converter Micro HDMI TO VGA

Brand No Brand
Model Converter Micro HDMI TO VGA
Convertor Micro HDMI(M) TO VGA(F) + Audio Output
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.7 พัน