ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.8 หมื่น

Converter Mini Display Port TO HDMI 'ONTEN' OTN5113

Converter Mini Display Port TO HDMI 'ONTEN' OTN5113 - A0117700

Mini DP to HDMI Adapter OTN-5113

The Mini DP to HDMI Adapter lest you connect a standard analog monitor, projector, or LCD that uses a VGA connector or cable to a notebook, DVD, TV box, Computer,Projector.

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Converter Mini Display Port TO HDMI 'ONTEN' OTN5113

คุณสมบัติ Converter Mini Display Port TO HDMI 'ONTEN' OTN5113

Brand Onten
Model OTN-5113
Interface Mini Display Port
Convertor Mini Display Port TO HDMI
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.8 หมื่น