ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
3 พัน

Converter Mini HDMI TO HDMI (F) 'GLINK' 2208

Converter Mini HDMI TO HDMI (F) 'GLINK' 2208 - A0082456

ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Converter Mini HDMI TO HDMI (F) 'GLINK' 2208

คุณสมบัติ Converter Mini HDMI TO HDMI (F) 'GLINK' 2208

Brand Glink
Model GL2208
Convertor Converter Mini HDMI TO HDMI (F)
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินค้าหมด
3 พัน