ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
4.9 พัน

Converter USB RS TO RS-232

Converter USB RS TO RS-232 - A0021829

  • Type : USB RS 232
  • แปลง port RS 232 เป็น USB  
ประกัน - การันตี 20 วัน
คำค้นหา : Converter , USB , RS-232

รายละเอียดสินค้า Converter USB RS TO RS-232

คุณสมบัติ Converter USB RS TO RS-232

Brand No Brand
Model Converter USB RS TO RS-232
Convertor แปลง port RS 232 เป็น USB
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.9 พัน