ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
4.3 พัน

Converter USB Sharing Switch 4 Port

Converter USB Sharing Switch 4 Port - A0075570

  • USB 1.1/2.0 compatible
  • 4 USB B-Type correspond to computers and 1 USB A-Type hook-up to USB device.
  • Requires no power supply
  • Sharing application facilitates easy and secured switch from one computer to another.
  • The icon displays on the task bar as device status monitors.
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Converter USB Sharing Switch 4 Port

คุณสมบัติ Converter USB Sharing Switch 4 Port

Brand No Brand
Model Converter USB Shairing Switch 4 Port
USB Port PC Port Connector : USB Type B Receptacle
USB Device delection : USB Type A Receptacle
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินค้าหมด
4.3 พัน