ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.6 พัน

FAN CASE '12cm' CM Masterfan Pro 120 Air Pressure RGB

FAN CASE '12cm' CM Masterfan Pro 120 Air Pressure RGB - A0107701

 • Fan Speed (RPM) : 650 - 1,500 ± 10%
 • Airflow (CFM) : 35 ± 10%
 • Air Pressure (mmH2O) : 1.45 ± 10%
 • Fan Noise Level (dBA) : 6 - 20 (Max)
 • Rated Current (A) : 0.16
 • Dimensions (mm) : 120 x 120 x 25 (4.7 x 4.7 x 1")
 • MTTF (hours) : 490,000
 • L-10 Life (hours) : 70,000
 • Rated Voltage : 12 VDC
 • Safety Current : 0.3 A
 • Connector : 4-Pin
 • Weight : 162 g
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า FAN CASE '12cm' CM Masterfan Pro 120 Air Pressure RGB

คุณสมบัติ FAN CASE '12cm' CM Masterfan Pro 120 Air Pressure RGB

Brand coolermaster
Model MasterFan Pro 120 Air Pressure RGB
Dimension 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1")
Weight 162 g
Speed 650 - 1,500 ± 10% RPM
Airflow 35 ± 10% CFM
Air Pressure 1.45 ± 10% mmH2O
Noise Level 6 - 20 dBA (Max)
Rated Voltage 12 VDC
Rated Current 0.16 A
Safety Current 0.3 A
Connector 4-Pin
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.6 พัน