ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
5 พัน

FAN CASE '14cm' CM Masterfan Pro 140 Air Pressure RGB

FAN CASE '14cm' CM Masterfan Pro 140 Air Pressure RGB - A0121295

  • พัดลม Case 14 cm. / RGB
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า FAN CASE '14cm' CM Masterfan Pro 140 Air Pressure RGB

คุณสมบัติ FAN CASE '14cm' CM Masterfan Pro 140 Air Pressure RGB

Brand coolermaster
Model MasterFan Pro 140 Air Pressure RGB
Dimension 140 x 140 x 25 mm
Weight 172 g
Speed 650 - 1,550 RPM ± 10%
Airflow 46.2 CFM ± 10%
Air Pressure 1.59 mmH2O ± 10%
Noise Level 6 - 20 dBA
Rated Voltage 12 VDC
Rated Current 0.22 A
Safety Current 0.4 A
Connector 4-Pin
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5 พัน