ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
4.1 พัน

FAN CASE 8cm CM Blade Master

FAN CASE 8cm CM Blade Master - A0085714

  • Well-balanced cooling performance among fan airflow, air pressure and noise.
  • Wide PWM fan speed range between 800 - 3000 R.P.M.
  • Anti-vibration rubber pads around the edges to decrease noise.
  • Distinguished blade shape for airflow improvement.
ประกัน -

คุณสมบัติ FAN CASE 8cm CM Blade Master

Brand coolermaster
Model Blade Master 80
Dimension 80 x 80 x 25 mm
Weight 77 g
Speed 800 - 3000 R.P.M.
Airflow 10.9 - 40.8 CFM
Air Pressure 0.30 - 4.23 mm H2O
Noise Level 13 - 28 dBA
Connector 4 Pin
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.1 พัน